Huisregels en algemene voorwaarden

Bij Echografie en Shockwavetherapie Van Huijkelom streven we hoge kwaliteit en klanttevredenheid na. Om uw behandeling zo prettig mogelijk te laten verlopen, hanteren we dan ook een aantal huisregels en richtlijnen voor de omgang met zorgzoekers. U vindt ze hieronder.

Huisregels

 • Bij de eerste afspraak dient u een geldig legitimatiebewijs en een verwijsbrief te kunnen overhandigen.
 • U dient tijdig aanwezig te zijn voor uw behandeling. Wanneer u te laat komt, kunt U geen aanspraak meer maken op verloren behandeltijd. Komt u zelfs meer dan 10 minuten te laat, dan vervalt de behandeling. In beide gevallen zijn wij genoodzaakt de afgesproken maar (deels) vervallen behandeling wel in rekening te brengen.
 • Bij verhindering dient u zich minimaal 24 uur van te voren telefonisch af te melden. Meldt u zich minder dan 24 uur voor uw afspraak af, of indien u helemaal niet op uw afspraak komt, brengen we de kosten in rekening.
 • Het is uiteraard mogelijk dat u te maken krijgt met onvoorziene omstandigheden waardoor u niet op uw afspraak kunt komen. Als u ons binnen 5 werkdagen na uw afspraak kunt aantonen dat u afwezig was door overmacht, dan komt uw betalingsverplichting voor deze afspraak alsnog te vervallen.
 • Onze tarieven zijn te vinden op deze website en kunt u opvragen bij onze secretaresse.
 • In onze praktijk mag niet gerookt worden.
 • Huisdieren kunt u niet meenemen naar onze praktijk, tenzij u afhankelijk bent van de hulp van uw dier. Wij vinden het prettig als u ons daar vooraf over informeert.
 • Het meenemen en nuttigen van etenswaren is niet toegestaan.
 • U dient het gebruik van uw mobiele telefoon zoveel mogelijk te beperken.
 • U dient zicht rustig te gedragen, andere patiënten en de medewerkers niet lastig te vallen en de dagelijkse gang van zaken niet te verstoren.
 • In geval van calamiteiten dient u de instructies van de aanwezige BHV’er dan wel het aanwezig personeel of brandweer/politie op te volgen.
 • Wij dragen geen aansprakelijkheid voor diefstal of verlies van uw eigendommen in of rondom ons pand. U kunt uw waardevolle eigendommen het beste meenemen naar de behandelruimte.
 • U dient gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling.
 • U heeft de betalingsvoorwaarden ontvangen en gaat hiermee akkoord.
 • In de praktijk wordt een privacyreglement gehanteerd. Onze privacy policy vindt u hier. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens administratief worden vastgelegd en bewaard conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U, als cliënt, of uw wettelijke vertegenwoordiger, heeft recht op inzage in het behandeldossier.

Richtlijnen omgang met zorgzoekers

Naast deze huisregels, die gelden voor bezoekers, zorgzoekers en medewerkers van onze praktijk, hanteren onze behandelaren de volgende richtlijnen voor de omgang met en het behandelen van zorgzoekers:

 • Voordat we beginnen met de behandeling, leggen we de werkwijze uit aan de zorgzoeker. We geven daarbij aan welke handelingen er verricht gaan worden. Eventuele bezwaren tegen de handelingen kan de zorgzoeker dan onmiddellijk kenbaar maken.
 • Indien een zorgzoeker vanwege geloofsovertuiging bezwaar heeft tegen bepaalde handelingen of behandelvormen, dient hij dat bij zijn behandeld behandelaar kenbaar te maken.
 • Als een zorgzoeker bezwaar heeft tegen behandeling door een behandelaar van een andere sekse, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen de behandelaar en zorgzoeker aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijvoorbeeld een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, vragen we daarvoor vooraf toestemming aan de zorgzoeker.
 • De behandelaar en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de zorgzoeker respectvol en professioneel te gedragen.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met zorgzoeker en behandelaar een andere behandelaar ingezet worden, of kan de behandeling beëindigd worden.
 • Onderwerpen die worden besproken met de zorgzoeker blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden gedeeld worden.